Expertiza noastră

Asigurări
 • Consultanță în încheierea și negocierea contractelor de asigurare;
 • Litigii comerciale privind executarea contractelor de asigurare, inclusiv asistența în litigiile penale
 • Înființarea și lichidarea societăților de asigurare (aplicarea dispozițiilor Legii 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare și Directivei 2001/71/CE).
Drept bancar
 • Consultanță în cadrul proiectelor de finanțare şi refinanțare;
 • Operațiuni cu cambii, bilete la ordin şi cecuri. Litigii derivând din aceste operațiuni;
 • Operațiuni de leasing și operațiuni specifice instituțiilor financiare nebancare (IFN).
Dreptul concurenței
 • Consultanță juridică în domeniul concurenței neloiale;
 • Concentrări economice – aspecte juridice;
 • Reprezentare și asistență față de Consiliul Concurenței.
Dreptul consumatorului
 • Asistență și reprezentare în determinarea aplicării legislației specifice din domeniul protecției consumatorului;
 • Consultanță privind clauzele dintre comercianți și consumatori (persoane fizice);
 • Asistența în relația cu instituțiile privind protecția consumatorului.
Litigii și arbitraj
 • Litigii și arbitraj în domenii precum Drept Civil, Drept Comercial, Dreptul Muncii, Dreptul Concurenței, Drept Bancar, Dreptul Transporturilor, Drept Fiscal, Asigurări, Drept penal și drept penal al afacerilor, Proprietate Intelectuală, ș.a.;
 • Activități și proceduri prelitigioase în vederea evitării litigiilor;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești din România;
 • Asistența și reprezentare în fața curților de arbitraj și a altor instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Consiliul Concurenței, ș.a.a.
Insolvență
 • Asistență și reprezentare în procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 • Concordatul preventiv și mandatul „ad hoc”;
 • Consultanta privind întocmirea, propunerea și susținerea unui plan de reorganizare;
 • Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere;
 • Contestații la tabelul preliminar sau definitiv de creanțe;
 • Contestații la hotărârile adunării creditorilor și comitetului creditorilor.
Drept societar
 • Înființare societăți;
 • Fuziunii, divizări. Consultanță în întocmirea proiectelor și asistență în procedurile judiciare;
 • Reprezentare și asistență în litigiile specifice dreptului societar.
Dreptul muncii
 • Proceduri de concediere;
 • Litigii vizând executarea și încetarea contractelor de muncă;
 • Clauze de neconcurență, confidențialitate, și alte clauze specifice contractului de muncă.
Dreptul penal al afacerilor
 • Asistență și reprezentare în faza de urmărire penală și în faza de cercetare judecătorească;
 • Asistență în domeniul criminalității economice (infracțiuni prevăzute de legea societăților comerciale, legea insolvenței, evaziunea fiscală, infracțiuni vizând patrimoniul și atribuțiile de serviciu.
Dreptul proprietății intelectuale
 • Drepturi de autor. Încheierea contractelor specifice;
 • Litigii civile și penale vizând încălcarea drepturilor de autor;
 • Înregistrarea și protecția juridică a mărcilor.
Dreptul familei
 • Divorțuri, partaje, încredințare minori;
 • Recunoașterea paternității;
 • Stabilirea filiației, tăgada paternității;
 • Adopții.
Contracte
 • Redactarea și consultanța juridică asupra diferitelor tipuri de contracte;
 • Negocierea diverselor contracte în care sunt implicate societăți comerciale, instituții, persoane fizice;
 • Negocierea contractelor de achiziție – tranzacționare a unor companii;
 • Executarea contractelor.
Drepturi reale
 • Consultanță în achiziția și vânzarea de bunuri imobile și mobile;
 • Operațiuni de due – diligence;
 • Litigii vizând valorificarea dreptului de proprietate și a altor drepturi reale.
Succesiuni
 • Dezbaterea succesiuni. Litigii derivând din moștenirea legală și testamentară;
 • Partajul judiciar.